Časowy plan cyłodnjowskich poskitkow šulskeho lěta 2021/2022
Zeitplan der Ganztagsangebote

  pó / Mowu / Diesrj / Mištw / DOpj / Fr
5. hodź. / Std
11.40 hodź. / Std 
   

 

 

čitanje / Lesen

(2. lětnik / 2. Klasse)

rumnosć

6. hodź. / Std
12.30 hodź. / Std 
 

kultura / Kultur
(rjad./ Klasse 2, 3, 4)
rumnosć: klubownja

 

logopedija /Logopädie (1. lětnik / 1. Klasse) rumnosć: 2.7

češćina / Tschechisch
(rjad./ Klasse 2, 3, 4)
rumnosć: 2.6

šiće / Nähen       (4. lětnik / 4. Klasse) 

 

 

 

 

Pfiffikus - matematika / Mathematik (2. lětnik / 2. Klasse)
7. hodź. / Std
13.25 hodź. / Std 

rejowanje / Tanz
(rjad./ Klasse 2, 3, 4)
rumnosć: klubownja

 

 

přiroda / Natur          (2. lětnik / 2. Klasse)(dwutydźensce/ zweiwöchentlich)

logopedija / Logopädie (2. lětnik / 2. Klasse)  

keramika / Keramik
(rjad./ Klasse 2, 3)
rumnosć: 1.4


kompjuter / PC  (4. lětnik / 4. Klasse)


sportowy hry / Sportspiele
(rjad./ Klasse 3, 4)
rumnosć: sportowa hala


strowe zežiwenje / Gesunde Ernährung
(rjad./ Klasse 3, 4)
městnošć: Stara šula

 
8. hodź. / Std
14.10 hodź. / Std 

 přiroda / Natur (2., 3. a 4. lětnik) wonka